ముగింపు ప్రారంభం అయితే

22 sep (1)

Home | Miracles | ముగింపు ప్రారంభం అయితే

నేను దేవునితో ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు, యేసు నా కోసం ఏమి చేశాడో నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను, “అయితే దేవుడా, యేసు ఎందుకు ఇంత దారుణమైన రీతిలో చనిపోయి బాధపడాల్సి వచ్చింది?”

బైబిల్ ప్రశ్నను విభిన్నంగా అడుగుతుంది: “క్రీస్తు ఈలాగు శ్రమపడి తన మహిమలో ప్రవేశించుట అగత్యము కాదా అని వారితో చెప్పి..” లూకా 24:26

అవును, ఆయన  ఈ భయంకరమైన బాధను భరించాల్సి వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఆయన మరణం, ఆయన లక్ష్యం నెరవేర్పు, మనల్ని దేవుని కుమారులుగా మరియు కుమార్తెలుగా చేస్తుంది …!

ఎందుకంటే ఆయన మరణం జీవిత శక్తి – నిత్య జీవితం-ఏమీ మరియు ఎవరూ దానితో పోల్చలేరు. అందువలన, యేసు జీవిత ముగింపు ఆయనతో మన జీవిత ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది …!

కాబట్టి, మీరు పరిత్యాగ సమయాల్లో కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు, దీని గురించి ఆలోచించండి: గొంగళి పురుగులాగే, కొన్నిసార్లు మనం ఏదో ఒక మరణాన్ని అంగీకరించాలి, తద్వారా మరింత అద్భుతమైన మరియు శక్తివంతమైనది ఏదైనా వస్తుంది… జీవితం మరియు ఫలాలను ఇస్తుంది.

అవును, నాకు తెలుసు … ఇది పిచ్చిగా అనిపిస్తుంది … అయితే ఇది నిజం: జీవితం మరణం నుండి బయటపడవచ్చు. ముగింపు కేవలం ప్రారంభం అయితే ఎలా ఉంటుంది?

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment