మీ జీవితం నిర్మాణంలో ఉందా?

21 Sep

Home | Miracles | మీ జీవితం నిర్మాణంలో ఉందా?

మీ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ చాలా సార్లు, నేను రోడ్డుపై నిర్మాణాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అది నాకు చాలా చిరాకు కలిగిస్తుంది. దాని వలన సమయం కోల్పోతాను  ఎందుకంటే వాహనాలు నెమ్మదించడం వల్ల.

అయితే, మీరు దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే, మనకు మంచి, రంధ్రాలు లేదా అసహ్యకరమైన గడ్డలు లేని మృదువైన రోడ్లను ఇవ్వడానికి రహదారి పని ఉంది … చివరికి, నిర్మాణం మరింత సులభంగా నడపడానికి  మనకు వీలు కల్పిస్తుంది. రహదారి మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

అదే సమాంతరాన్ని మన జీవితాలతో పోల్చవచ్చు: మనమందరం మన జీవితంలో “నిర్మాణ” కాలాలను అనుభవిస్తాము … దేవుడు మనపై లోతుగా పనిచేసినట్లు అనిపించే సమయాలు. ఆయన మన హృదయాలను ఆకృతి చేస్తాడు మ. ఖచ్చితంగా, ఇది ప్రస్తుతానికి కష్ఠంగానే అనిపించవొచ్చు, కానీ అది మనల్ని మరింత మెరుగ్గా, మరింత నిరోధకతను, బలంగా చేయడానికి …

మేము బైబిల్‌లో చదువుతాము, “అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి  శ్రమలయందును అతిశయపడు దము.”  రోమీయులకు 5:3-4

ఈ శిక్షణా సమయాలు, మనల్ని  క్రీస్తులాగా తీర్చిదిద్దడానికి మనల్ని పరిపూర్ణం చేయడానికి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఓపికపట్టండి, … నిర్మాణం ఎల్లప్పుడూ సరదాగా ఉండదు, మరియు మనం ఈ భూమిపై ఉన్నంత వరకు దాన్ని అనుభవిస్తాము. కానీ … ప్రతి  దశ   ిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత రహదారి ఎలా సున్నితంగా మరియు మరింత ఆనందదాయకంగా మారుతుందో కూడా మనం చూడవచ్చు!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment