మిమ్మల్ని కదిలించలేని లంగరు ⚓

19 Sep (1)

Home | Miracles | మిమ్మల్ని కదిలించలేని లంగరు ⚓

టైటానిక్  షిప్  యొక్క లంగరు‌ను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? ఇది ఆకట్టుకుంటుంది! ఇలాంటి లంగర్లు ఒకదానిపై ఒకటి నిలబడి ఉన్న చాలా మంది పురుషుల కంటే అపారమైనవి, పొడవుగా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు టైటానిక్ ప్రధాన లంగరు బరువు 15 టన్నుల కంటే ఎక్కువ!  లంగరు‌ను విసిరినప్పుడు ఓడను  ఎవరూ తరలించలేరు …

ఒక లంగరు  గురించి కూడా బైబిల్ చెబుతుంది, “ఈ నిరీక్షణ నిశ్చలమును, స్థిరమునై, మన ఆత్మకు లంగరువలెనుండి తెరలోపల ప్రవేశించుచున్నది.” హెబ్రీయులకు 6:19

ఈ లంగరు…

నిన్ను ఎన్నటికీ విఫలం చేయదు,

ప్రతి తుఫానును ఎదుర్కోవడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది, అది ఏమైనప్పటికీ,

నిన్ను కదిలించలేని ఆశ,

ఏదైనా భూసంబంధమైన మద్దతు కంటే చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది.

ఒకవేళ, తుఫాను వచ్చినప్పుడు, మన మొదటి ప్రతిచర్య ప్రతి వైపు పరుగులు తీయడం మరియు భయపడటం, మనం తప్పించుకునే అవకాశాలు తక్కువ. అయితే, మనము ఈ “ఖచ్చితంగా మరియు స్థిరమైన” లంగర్‌లో దాక్కుంటే, మనము చాలా సురక్షితంగా ఉంటాము.

మీ జీవితంలో బలమైన గాలి వీస్తుందా, యేసును పట్టుకోండి

తుఫానులో మిమ్మల్ని కదిలించలేని ఘనమైన లంగరు ప్రభువు.ఆయన మిమ్మల్ని భద్రపరుస్తాడు మరియు సమర్థిస్తాడు. ఆయన ఒక్కడే తన అపారమైన దయ మరియు అపరిమితమైన ప్రేమలో మిమ్మల్నికాపాడుతాడు. గాలి బాగా వీస్తుంది. కానీ యేసుతో, ఏదీ మిమ్మల్ని తలక్రిందులు చేయదు.

మనం కలిసి ప్రార్థిద్దాం … “ప్రభువైన యేసు, జీవిత గాలులు నా హృదయం మీద వీచినప్పుడు మరియు నేను తడబడటానికి కారణమైనప్పుడు, నేను నిన్ను ఆశ్రయించగలనని నాకు తెలుసు. మీరు నా లంగరు, నా స్థిరమైన ఆశ్రయం అని నాకు ఈ హామీ ఉంది. కాబట్టి నేను ఈ రోజు నిన్ను పట్టుకున్నాను; నేను ఇప్పుడు మీ వైపు తిరుగుతున్నాను. మీ ప్రేమ, మీ ఉనికి, మీ మాట, మీ ఓదార్పు స్వరం ద్వారా నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను. యేసు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను…! ధన్యవాదాలు, ఆమెన్.”

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment