ఓడిపోవద్దు

17 Sep (1)

Home | Miracles | ఓడిపోవద్దు

ఇంటర్నెట్‌లో నేను ఎప్పటికప్పుడు చూసే ఒక చిత్రం ఉంది, నేను చూడటం ఇష్టపడతాను … అద్దంలో తనను తాను చూసుకునే పిల్లి. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే అద్దం ప్రతిబింబంలో … పిల్లిని చూడటం కంటే … మనం సింహాన్ని చూస్తాము!

ఈ చిత్రం నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తుంది! ఇది నన్ను ఆలోచించేలా చేస్తుంది, “నేను భయపడే చిన్న పిల్లి కాదు … నేను సింహం!” నా సవాళ్ల నేపథ్యంలో, “నేను ఓడిపోను! అవును, ఈ విచారణ తీవ్రంగా ఉంది, కానీ నేను ఓడిపోను! “

ఈ రోజు మీకు ఇది నా ప్రోత్సాహం … ఓడిపోకండి!

నిన్ను దుఃఖాన్ని  అనుభవిస్తున్నారా …

విడిపోవడం లేదా తీవ్రమైన కుటుంబ సంఘర్షణ అనుభవిస్తున్నారా

బహుశా మీరు  వ్యసనంతో పోరాడుతున్నారా

మీరు ఏమి ఎదుర్కొంటున్నారో నాకు తెలియకపోయినా, నేను మీకు చెప్తాను: ఓడిపోవద్దు, మీరు రక్షణ లేనివారు లేదా సహాయం లేకుండా ఉండరు.

కీర్తనకర్త చెప్పినట్లు, “ యెహోవావలననే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన భూమ్యాకాశములను సృజించినవాడు.” (కీర్తనలు 121:2) మీ భూసంబంధమైన కష్టాల మధ్య యెహోవా నుండి మీకు సహాయం వస్తుంది! ఎవరి నుండి కాదు, మీ పరలోకపు తండ్రి నుండి.

మీ జీవితం చాలా విలువైనది, మీ భవిష్యత్తు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, మిమ్మల్ని మీరు ఓటమిలో పడనివ్వకండి. మీ తల ఎత్తండి … మీ రక్షకుడు మీ పక్కన ఉన్నాడు. ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించడానికి వస్తున్నాడు!

ఓడిపోవద్దు!

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment