ఎవరికి ప్రోత్సాహం కావాలి?

28 Sep

Home | Miracles | ఎవరికి ప్రోత్సాహం కావాలి?

“ నాకాలు జారెనని నేననుకొనగా యెహోవా, నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది.

నా అంతరంగమందు విచారములు హెచ్చగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగ జేయుచున్నది.” కీర్తనలు 94:18-19

ఒక రోజు, నేను మరియు ఒక స్నేహితుడు ఫ్రెంచ్ ఆల్ప్స్‌లోని మోంట్ బ్లాంక్ డు టాకుల్ అనే పర్వతాన్ని అధిరోహించాలని నిర్ణయించుకున్నాను … 14,000 అడుగుల  పర్వతాన్ని అధిరోహించడం ఇదే మొదటిసారి! మేము పాదయాత్ర ప్రారంభించాము, మరియు చాలా గంటల కఠినమైన ప్రయత్నం తర్వాత, మేము శిఖరాన్ని చేరుకున్నాము మరియు వీక్షణను మెచ్చుకున్నాము. ఇది మనసును కదిలించేది, ఉత్కంఠభరితమైనది!

అయ్యో కానీ , నేను ఒక విషయం మర్చిపోయాను: కేవలం ఒక పర్వతాన్ని అధిరోహించడం సరిపోదు … మీరు తిరిగి క్రిందికి ఎక్కాలి! నేను అలసిపోయాను, మరియు మేము ప్రమాదకరమైన అవరోహణలో నావిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు, మేము పైకి ఎక్కే వ్యక్తుల గుంపును చూశాము. ఈ వ్యక్తులలో ఒకరు, ప్రేరణ పొంది, నా కళ్ళలోకి చూస్తూ, “మీరు చేయగలరు!” ఈ కొన్ని పదాలు నాకు సహాయపడ్డాయి, నన్ను బలపరిచాయి, కొనసాగించడానికి నాకు ప్రేరణనిచ్చాయి.

మనందరికి  ప్రోత్సాహన  అవసరం …, అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని హెచ్చరించినప్పుడు గ్రుడ్డి భిక్షకుడు బర్తిమయి కోసం ఆయన చేసినట్లుగా,

యేసు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాడు. (మార్కు 10:46-52)

ధైర్యంగా ఉండండి … మీ పరిస్థితి మారబోతోంది. లేచి నిలబడండి, మీ దుఃఖాన్ని తొలగించండి, ప్రభువు యొక్క ఆనందాన్ని పొందండి! ఎందుకంటే ఆయన సంతోషమే మీ బలం!

దేవుడే మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు ఏదీ అసాధ్యం కాదు! మీరు బలపడాలని మరియు పైకి ఎదగాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.

شکر برای وجودتان!

20210728093415_6950b7da-8906-4d42-bdea-cf0dc8efa328

آیا مایل به دریافت پیغام های روزانه ی ما در جعبه ی دریافت ایمیل خود هستید؟ ثبت نام نمایید.*By subscribing, you agree to the Jesus.net terms & conditions and Privacy Statement.

Leave a Comment